Cập nhập tiến độ dự án Sunshine Riverside - Phú thượng, Tây Hồ